వరల్డ్ వైడ్ ఈవెంట్స్

Loading Map....

 

బుధ.
20
సెప్టెం 2017

17:00

Pourquoi Jésus est-Il venu sur Terre ? Conférence Mulhouse, septembre 2017
53 rue de Bâle, Salon Mathis, MULHOUSE, France

బుధ.
20
సెప్టెం 2017

17:30

Diskusný večer, hlavná téma: prednáška "6. Mlčanie"
Páričkova 21, Bratislava, Slovakia

బుధ.
20
సెప్టెం 2017

17:30

Přednáška: Životní síla - kde se nachází a kam se ztrácí
Národní třída 36, Hodonín, Czech Republic

బుధ.
20
సెప్టెం 2017

19:00 - 20:30

Лекция в Череповце 20.09.2017 «ВОСПИТАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА»
ул. Луначарского, дом 23 , Череповец, Russia

బుధ.
20
సెప్టెం 2017

20:00

Présentation et lecture de deux conférences choisies dans l’œuvre Dans la Lumière de la Vérité - Message du Graal
53 rue de Bâle, Salon Mathis, MULHOUSE, France

గురు.
21
సెప్టెం 2017

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

గురు.
21
సెప్టెం 2017

19:30

Gesprächskreis in Schwäbisch Hall zu den Zehn Geboten Gottes
Am Schuppach 7, Schwäbisch Hall, Germany

గురు.
21
సెప్టెం 2017

19:30 - 21:00

LEZING: KARMA, LOT EN VRIJE WIL
Bergweg 14a, SC Hilversum, Netherlands

శుక్ర.
22
సెప్టెం 2017

17:30

Diskusný večer, téma: prednáška „9. STRNULOSŤ“
Jókaiho 22, Lučenec, Slovakia

శుక్ర.
22
సెప్టెం 2017

17:30

Jésus, simple prophète ou Fils de Dieu ?
28 quai Saint Jean, Blois, France

శుక్ర.
22
సెప్టెం 2017

19:30

Gesprächskreis in Waldshut-Tiengen zu den Zehn Geboten Gottes
Untere Gaisäckerstraße 6, Waldshut-Tiengen, Germany

శుక్ర.
22
సెప్టెం 2017

19:30

Présentation et lecture de deux conférences choisies dans l’œuvre Dans la Lumière de la Vérité - Message du Graal
28 quai Saint Jean, Blois, France

శని.
23
సెప్టెం 2017

9:00 - 19:00

Salon Bien-être Val d'Anast, septembre 2017
Bourg de Campel, Val d'Anast, France

శని.
23
సెప్టెం 2017

9:00 - 18:00

Seminar: Schicksal und Verantwortung
Franz-Peter-Sigel-Str. 30, Bad Schönborn, Germany

శని.
23
సెప్టెం 2017

10:00 - 17:00

Seminář: Láska, strach a odpuštění
Senovážné nám. 248/2, České Budějovice, Czech Republic

శని.
23
సెప్టెం 2017

14:30

Pourquoi Jésus est-Il venu sur Terre ? Conférence Paris, septembre 2017
104 rue de Vaugirard, Paris, France

శని.
23
సెప్టెం 2017

16:30

Présentation et lecture de deux conférences choisies dans l’œuvre Dans la Lumière de la Vérité - Message du Graal
104 rue de Vaugirard, Paris, France

ఆది.
24
సెప్టెం 2017

15:00

Conférence "Où allons-nous après la mort ?" - Frasne-Les-Buissenal, septembre 2017
6 rue de la Fauvette, FRASNES-LES-BUISSENAL, Belgium

ఆది.
24
సెప్టెం 2017

16:00

Public Lecture at Abuja
Kubwa, Abuja, Kubwa, Abuja, Nigeria

సోమ.
25
సెప్టెం 2017

18:00 - 20:00

Večer s Desaterem: »Cti otce a matku!»
Univerzitní 234/20, Olomouc, Czech Republic

మంగ.
26
సెప్టెం 2017

17:00

Večer s Desaterem: »Nezabiješ!»
K cihelně 156, Zlín-Malenovice, Czech Republic

మంగ.
26
సెప్టెం 2017

18:30

Gesprächskreis in Kassel zum fünften Vortrag aus der Gralsbotschaft
Ludwig-Mond-Straße 45 b, Kassel, Germany

బుధ.
27
సెప్టెం 2017

18:00

Večer s Desaterem: »Já jsem Hospodin, tvůj Bůh! Nebudeš mít jiných bohů mimo mne!»
Na Jezerce 32, Praha - Nusle, Czech Republic

బుధ.
27
సెప్టెం 2017

19:00

Gesprächskreis in Stuttgart zu den Zehn Geboten Gottes
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

బుధ.
27
సెప్టెం 2017

19:00 - 20:30

Лекция в Костроме 27.09.2017 «ВОСПИТАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА»
ул. 1 Мая, дом 5, Кострома, Russia

బుధ.
27
సెప్టెం 2017

19:30

Conférence : Changer notre Monde avec le Message du Graal, « Dans la Lumière de la Vérité, de Abd-ru-shin
6455, Notre-Dame O., Trois-Rivières, Canada

బుధ.
27
సెప్టెం 2017

20:00

Où va-t-on après la mort? Selon le Message du Graal
Place de la Gare 2, Lausanne, Switzerland

గురు.
28
సెప్టెం 2017

18:30

Gesprächskreis in Bremen zu den Zehn Geboten Gottes
Am Deich 62, Bremen, Germany

గురు.
28
సెప్టెం 2017

20:00

Où va-t-on après la mort? Selon le Message du Graal
Av. Grand-Champsec 21, Sion-Est, Switzerland

శని.
30
సెప్టెం 2017

14:00 - 19:00

Salon Bien-être et créativité, 30 septembre
rue Anne de Bretagne, Néant-sur-Yvel, France

శని.
30
సెప్టెం 2017

14:30

Encontro para estudo da Mensagem do Graal – Dissertação "O Anticristo"
Rua Muniz de Souza, 191, Cambuci - São Paulo, Brazil

శని.
30
సెప్టెం 2017

16:00

La réincarnation, des raisons d'y croire !
48 avenue des Grenadiers, Bruxelles, Belgium

ఆది.
01
అక్టో 2017

10:00 - 15:00

Salon Bien-être et créativité, 1er octobre
rue Anne de Bretagne, Néant-sur-Yvel, France

ఆది.
01
అక్టో 2017

16:00

Conférence "Où allons-nous après la mort ?"
48 avenue des Grenadiers, Bruxelles, Belgium

మంగ.
03
అక్టో 2017

18:00 - 20:00

UTBRÄNDHET - ORSAKER OCH ANDLIGA ASPEKTER
Olof Palmes plats 3, Göteborg, Sweden

బుధ.
04
అక్టో 2017

18:00

Večer s Poselstvím Grálu na téma přednášky »Dětskost»
nám. Republiky 2686, Pardubice, Czech Republic

బుధ.
04
అక్టో 2017

19:00

Gesprächskreis in Erlangen zum sechsten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Fürther Straße 81, Erlangen-Bruck, Germany

బుధ.
04
అక్టో 2017

19:30

Table ronde portant sur le thème de la conférence « Pour changer le Monde » et sur l’œuvre « Dans la Lumière de la Vérité », Message du Graal de Abd-ru-shin
6455, Notre-Dame O., Trois-Rivières, Canada

బుధ.
04
అక్టో 2017

20:00

Le Message du Graal : Présentation de l’œuvre et de son auteur
Place de la Gare 2, Lausanne, Switzerland

గురు.
05
అక్టో 2017

13:00 - 13:45

Neutíšiteľná túžba v nás po hľadaní...
Viedenská cesta 3 - 7, Incheba Bratislava, Slovakia

గురు.
05
అక్టో 2017

18:00

Večer s Desaterem: »Nepokradeš»
Markova 311, Turnov, Czech Republic

గురు.
05
అక్టో 2017

20:00

Le Message du Graal : Présentation de l’œuvre et de son auteur
Av. Grand-Champsec 21, Sion-Est, Switzerland

శుక్ర.
06
అక్టో 2017

10:10 - 10:55

Hľadanie odpovedí na večné otázky...
Viedenská cesta 3 - 7, Incheba Bratislava, Slovakia

శుక్ర.
06
అక్టో 2017

13:40 - 14:25

Neutíšiteľná túžba v nás po hľadaní...
Viedenská cesta 3 - 7, Incheba Bratislava, Slovakia

శుక్ర.
06
అక్టో 2017

19:30

Vortrag: In Krisen Kraft schöpfen - Wie mein Gottvertrauen immer stärker wurde
Burgwall 3, Dortmund, Germany

శుక్ర.
06
అక్టో 2017

19:30

Vortrag: In Krisen Kraft schöpfen - Wie mein Gottvertrauen immer stärker wurde
Burgwall 3, Dortmund, Germany

శని.
07
అక్టో 2017

All Day

SPIRITUELE BEURS MET LEZING: DE VRIJE WIL VAN DE MENS EN DE GEVOLGEN DAARVAN
Arsenaalplein 1, Vlissingen, Netherlands

శని.
07
అక్టో 2017

9:00 - 18:00

Seminar: Schicksal und Verantwortung
Scharnhorststraße 2 a, Hagen, Germany

శని.
07
అక్టో 2017

10:10 - 11:00

Hľadanie odpovedí na večné otázky...
Viedenská cesta 3 - 7, Incheba Bratislava, Slovakia

శని.
07
అక్టో 2017

11:10 - 12:00

Re–štart povolený
Viedenská cesta 3 - 7, Incheba Bratislava, Slovakia

శని.
07
అక్టో 2017

14:00 - 15:30

Лекция в Саратове 07.10.2017 «КАК ФОРМИРУЕТСЯ И ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ НАША СУДЬБА»
ул. Московская, д. 32, Саратов, Russia

శని.
07
అక్టో 2017

15:00

La réincarnation, des raisons d'y croire !
Chaussée de La Lasne 1, Wavre, Belgium

ఆది.
08
అక్టో 2017

All Day

SPIRITUELE BEURS MET LEZING: IS DE NIEUWE AARDE IN AANTOCHT?
Arsenaalplein 1, Vlissingen, Netherlands

ఆది.
08
అక్టో 2017

14:00 - 16:00

Table ronde de Gatineau (secteur ouest) sur les douze premières conférences du Message du Graal, 4e conférence du Tome I : « La moralité »
128, rue Mayburry, Gatineau, Canada

ఆది.
08
అక్టో 2017

16:00

Conférence "Où allons-nous après la mort ?" - Wavre, octobre 2017
Chaussée de La Lasne 1, Wavre, Belgium

సోమ.
09
అక్టో 2017

19:30

Vortrag: Der Tod – Beginn einer Reise ins Ungewisse!? – Wie Du lebst, wenn Du gestorben bist!
Rosenheimer Straße 5, München, Germany

మంగ.
10
అక్టో 2017

18:30

Gesprächskreis in Bremen zum fünften Vortrag aus der Gralsbotschaft
Am Deich 62, Bremen, Germany

మంగ.
10
అక్టో 2017

19:30

Gesprächskreis in Heilbronn zum neunten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Cäcilienstraße 66, Heilbronn, Germany

మంగ.
10
అక్టో 2017

19:30

Vortrag: Der Tod – Beginn einer Reise ins Ungewisse!? – Wie Du lebst, wenn Du gestorben bist!
Gemeindestrasse 54, Zürich, Switzerland

గురు.
12
అక్టో 2017

18:00

Tematický večer na téma »Láska»
Senovážné náměstí 248/2, České Budějovice , Czech Republic

గురు.
12
అక్టో 2017

19:30 - 21:00

LEZING: GRAAL, GRAALSBOODSCHAP EN OERWETTEN VAN DE SCHEPPING
Bergweg 14a, SC Hilversum, Netherlands

శుక్ర.
13
అక్టో 2017

19:30

Vortrag: Der Tod - das bittere Ende ... oder doch die Geburt in eine andere Welt?
Burgwall 3, Dortmund, Germany

శని.
14
అక్టో 2017

14:00 - 17:00

Séminaire "Où allons-nous après la mort ?"
Avenue du Chant d'Oiseau, 40, Woluwe-Saint-Pierre, Belgium

శని.
14
అక్టో 2017

14:30

Table ronde Blois « Jésus, simple prophète ou Fils de Dieu ? » et « Présentation et lecture de deux conférences choisies dans l’œuvre Dans la Lumière de la Vérité - Message du Graal »
28 quai Saint Jean, Blois, France

శని.
14
అక్టో 2017

14:30 - 17:00

Table Ronde Bretagne, Muël 14 octobre 2017
5 Trémerel, MUËL, France

శని.
14
అక్టో 2017

15:00

Table Ronde Mulhouse du 14 octobre 2017
8 rue du Sundgau, FLAXLANDEN, France

శని.
14
అక్టో 2017

15:00

Table ronde Mulhouse « Pourquoi Jésus est-Il venu sur Terre ? » et « Présentation et lecture de deux conférences choisies dans l’œuvre Dans la Lumière de la Vérité - Message du Graal »
8 rue du Sundgau, FLAXLANDEN, France

ఆది.
15
అక్టో 2017

10:30

Gesprächskreis in Lückenburg zum vierten Vortrag aus der Gralsbotschaft
In der Naaf 5, Lückenburg, Germany

ఆది.
15
అక్టో 2017

14:00 - 16:00

Table ronde sur les Dix commandements de Dieu, le 8e commandement : « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain! »
1473 rue Fleury Est, Montréal, Canada

సోమ.
16
అక్టో 2017

18:30

Gesprächskreis in Stuttgart zum zwölften Vortrag aus der Gralsbotschaft
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

సోమ.
16
అక్టో 2017

19:00

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Gemeindestrasse 54, Zürich, Switzerland

సోమ.
16
అక్టో 2017

19:30

Gesprächskreis in Neumarkt zu den Zehn Geboten Gottes
Sighartstein 38, Neumarkt, Austria

మంగ.
17
అక్టో 2017

18:00 - 19:30

Luento: Kuolema ja tuonpuoleinen
Linnankatu 2, Turku, Finland

మంగ.
17
అక్టో 2017

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Burgwall 3, Dortmund, Germany

మంగ.
17
అక్టో 2017

19:30

Vortrag: Auf der Suche nach Sinn, Gerechtigkeit und Wahrheit
Rodensteinweg 2, Darmstadt, Germany

బుధ.
18
అక్టో 2017

15:00 - 17:00

I SANNINGENS LJUS - GRALSBUDSKAPET
Olof Palmes plats 3, Göteborg, Sweden

బుధ.
18
అక్టో 2017

17:30

Přednáška: Sebevědomí, sebeúcta, sebedůvěra
nám. Republiky 878/16, Znojmo, Czech Republic

బుధ.
18
అక్టో 2017

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Möhlstraße 25, München, Germany

బుధ.
18
అక్టో 2017

19:30

Gesprächskreis in Freiburg zu den Zehn Geboten Gottes
Leinenweberstr. 6, Freiburg, Germany

బుధ.
18
అక్టో 2017

19:30 - 21:30

Themagesprek met voordrachten uit de Graalsboodschap, ‘KINDERLIJKHEID’
Aldert van der Zwaardhof, Rijsenhout, Netherlands

బుధ.
18
అక్టో 2017

19:30

Vortrag: In Krisen Kraft schöpfen - Wie mein Gottvertrauen immer stärker wurde
Trufanowstraße 25, Leipzig, Germany

గురు.
19
అక్టో 2017

19:30

Gesprächskreis in Rosenheim zum achten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Weinstr. 2, Rosenheim, Germany

గురు.
19
అక్టో 2017

19:30

Gesprächskreis in Schwäbisch Hall zu den Zehn Geboten Gottes
Am Schuppach 7, Schwäbisch Hall, Germany

గురు.
19
అక్టో 2017

19:30

Vortrag: Warum Gott das alles zuläßt - Antworten aus der Gralsbotschaft
Bergisch Gladbacher Straße 1209, Köln, Germany

శని.
21
అక్టో 2017

14:00

Gesprächskreis in Stuttgart zu dem "Vaterunser“
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

శని.
21
అక్టో 2017

14:30

Table ronde Paris, 21 octobre 2017
23 rue Colbert, Montreuil, France

శని.
21
అక్టో 2017

15:00

O que é a Verdade? Onde podemos encontrá-La?
Rua Muniz de Souza, 191, Cambuci - São Paulo, Brazil

శని.
21
అక్టో 2017

15:00

Table ronde Paris « Pourquoi Jésus est-Il venu sur Terre ? » et « Présentation et lecture de deux conférences choisies dans l’œuvre Dans la Lumière de la Vérité - Message du Graal »
23 rue Colbert, Montreuil, France

ఆది.
22
అక్టో 2017

9:30 - 13:00

Open Dag Graalsbeweging
Bergweg 14a, SC Hilversum, Netherlands

సోమ.
23
అక్టో 2017

19:30

Gesprächskreis in Bad Endorf zu den Zehn Geboten Gottes
Bahnhofplatz 3, Bad Endorf , Germany

సోమ.
23
అక్టో 2017

19:30

Vortrag: Der Tod - das bittere Ende ... oder doch die Geburt in eine andere Welt?
Fürther Straße 81, Erlangen-Bruck, Germany

మంగ.
24
అక్టో 2017

17:00

Večer s Desaterem: »Nenarušíš manželství»
K cihelně 156, Zlín-Malenovice, Czech Republic

మంగ.
24
అక్టో 2017

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Rodensteinweg 2, Darmstadt, Germany

మంగ.
24
అక్టో 2017

19:30

Vortrag: Der Tod – Tor zum Leben?
Pfistergasse 24/26, Luzern, Switzerland

బుధ.
25
అక్టో 2017

18:00

Večer s Desaterem: »Nevezmeš nadarmo jméno Hospodina, svého Boha!»
Na Jezerce 32, Praha - Nusle, Czech Republic

బుధ.
25
అక్టో 2017

19:00

Gesprächskreis in Stuttgart zu den Zehn Geboten Gottes
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

బుధ.
25
అక్టో 2017

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Trufanowstraße 25, Leipzig, Germany

బుధ.
25
అక్టో 2017

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Bergisch Gladbacher Straße 1209, Köln, Germany

బుధ.
25
అక్టో 2017

19:30

LE LIVRE QUI M'A APPORTÉ LA PAIX INTÉRIEURE: LE MESSAGE DU GRAAL
81, rue Leduc, Gatineau, Canada

బుధ.
25
అక్టో 2017

19:30

Vortrag: Der Tod – Tor zum Leben?
Kaiserstraße 7, Mainz, Germany

బుధ.
25
అక్టో 2017

20:00

Où va-t-on après la mort? Selon le Message du Graal
Esplanade Lépold-Robert 2, Neuchâtel, Switzerland

గురు.
26
అక్టో 2017

20:00

Le Message du Graal : Présentation de l’œuvre et de son auteur, Neuchâtel octobre 2017
Esplanade Lépold-Robert 2, Neuchâtel, Switzerland

శుక్ర.
27
అక్టో 2017

19:45 - 22:00

Conférence : NDE, EMI, où allons-nous après la mort ?
Rue de Wergifosse, 22, Soumagne, Belgium

శని.
28
అక్టో 2017

10:00 - 12:00

Themagesprek met de TIEN GEBODEN, 'GIJ ZULT NIET BEGEREN HET HUIS VAN UW NAASTE, NOCH ZIJN HOF, NOCH ZIJN VEE EN ALLES, WAT VAN HEM IS!'
Bergweg 14a, SC Hilversum, Netherlands

శని.
28
అక్టో 2017

15:00

Table Ronde Mulhouse du 28 octobre 2017
8 rue du Sundgau, FLAXLANDEN, France

సోమ.
30
అక్టో 2017

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Fürther Straße 81, Erlangen-Bruck, Germany

మంగ.
31
అక్టో 2017

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Pfistergasse 24/26, Luzern, Switzerland

బుధ.
01
నవం 2017

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Friedensstraße 7 , Hochheim, Ortsteil Massenheim , Germany

గురు.
02
నవం 2017

18:00

Večer s Desaterem: »Nevydáš křivé svědectví proti bližnímu svému»
Markova 311, Turnov, Czech Republic

గురు.
02
నవం 2017

18:30

Gesprächskreis in Bremen zu den Zehn Geboten Gottes
Am Deich 62, Bremen, Germany

ఆది.
05
నవం 2017

14:00 - 16:00

Table ronde sur les Dix commandements de Dieu, le 9e commandement : « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ! »
1473 rue Fleury Est, Montréal, Canada

మంగ.
07
నవం 2017

19:30

Gesprächskreis in Heilbronn zum zehnten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Cäcilienstraße 66, Heilbronn, Germany

బుధ.
08
నవం 2017

18:00

Death and the beyond
Wergelandsveien 29, Oslo, Norway

బుధ.
08
నవం 2017

18:00 - 19:30

Døden og det Hinsidige
Wergelandsveien 29, Oslo, Norway

బుధ.
08
నవం 2017

18:00

Večer s Poselstvím Grálu na téma přednášky »Cudnost»
nám. Republiky 2686, Pardubice, Czech Republic

బుధ.
08
నవం 2017

19:30

Gesprächskreis in Neumarkt zum Thema Jesus
Sighartstein 38, Neumarkt, Austria

గురు.
09
నవం 2017

19:30

Vortrag: Auf der Suche nach Wahrheit – Wo können wir sie finden?
Heilwigstraße 116, Hamburg, Germany

గురు.
09
నవం 2017

19:30

Vortrag: Der Tod – Tor zum Leben?
Zeugplatz 4, Augsburg, Germany

శని.
11
నవం 2017

9:00 - 18:00

Seminar: Schicksal und Verantwortung
Leinenweberstr. 6, Freiburg, Germany

సోమ.
13
నవం 2017

19:00

Lesung aus dem Werk „Im Lichte der Wahrheit“
Willi-Bleicher-Straße 19, Stuttgart, Germany

మంగ.
14
నవం 2017

17:00

Večer s Desaterem: »Nepokradeš!»
K cihelně 156, Zlín-Malenovice, Czech Republic

మంగ.
14
నవం 2017

18:30

Gesprächskreis in Bremen zum sechsten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Am Deich 62, Bremen, Germany

మంగ.
14
నవం 2017

19:00

Ausspracheabend zum Werk „Im Lichte der Wahrheit“, Gralsbotschaft von Abd-ru-shin?
Willi-Bleicher-Straße 19, Stuttgart, Germany

బుధ.
15
నవం 2017

18:00

Lesung aus dem Werk „Im Lichte der Wahrheit“
Karl-Friedrich-Straße 17, Karlsruhe, Germany

గురు.
16
నవం 2017

18:00

Ausspracheabend zum Werk „Im Lichte der Wahrheit“, Gralsbotschaft von Abd-ru-shin?
Karl-Friedrich-Straße 17, Karlsruhe, Germany

గురు.
16
నవం 2017

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Herbert-Weichmann- Straße 58, Hamburg, Germany

గురు.
16
నవం 2017

19:30

Gesprächskreis in Schwäbisch Hall zu den Zehn Geboten Gottes
Am Schuppach 7, Schwäbisch Hall, Germany

గురు.
16
నవం 2017

19:30

Vortrag: Der Tod – Beginn einer Reise ins Ungewisse!? – Wie Du lebst, wenn Du gestorben bist!
Marienplatz 12, Ravensburg, Germany

గురు.
16
నవం 2017

19:30

Vortrag: Warum Gott das alles zuläßt - Antworten aus der Gralsbotschaft
Franz-Ulrich- Straße 6, Kassel, Germany

శుక్ర.
17
నవం 2017

19:30

Vortrag: Der Tod - das bittere Ende ... oder doch die Geburt in eine andere Welt?
Elisabethstraße 45 a, Salzburg, Austria

శని.
18
నవం 2017

14:30 - 17:00

Table Ronde Bretagne, Muël 18 novembre 2017
5 Trémerel, MUËL, France

శని.
18
నవం 2017

14:30

Table ronde Paris, 18 novembre 2017
23 rue Colbert, Montreuil, France

శని.
18
నవం 2017

15:00

O Despertar Espiritual para uma vida melhor!
Rua Paraná, 2.899, Cascavel, Brazil

సోమ.
20
నవం 2017

18:30

Gesprächskreis in Stuttgart zu den Zehn Geboten Gottes
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

మంగ.
21
నవం 2017

20:00

Death and the beyond
Austurbakki 2, Reykjavík, Iceland

మంగ.
21
నవం 2017

20:00 - 21:30

Fyrirlestur á ensku: Andlát og handanheimar
Austurbakki 2, Reykjavik, Iceland

బుధ.
22
నవం 2017

18:00

Večer s Desaterem: »Pamatuj na den sváteční, abys ho světil!»
Na Jezerce 32, Praha - Nusle, Czech Republic

బుధ.
22
నవం 2017

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Andechsstraße 4, Friedberg-West, Germany

గురు.
23
నవం 2017

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Ludwig-Mond-Straße 45 b, Kassel, Germany

గురు.
23
నవం 2017

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Marienplatz 15, Ravensburg, Germany

శుక్ర.
24
నవం 2017

19:30

Gesprächsabend zum Vortragsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Elisabethstraße 45 a, Salzburg, Austria

శని.
25
నవం 2017

10:00 - 12:00

Themagesprek met 'HET ONZE VADER'
Bergweg 14a, SC Hilversum, Netherlands

బుధ.
29
నవం 2017

19:00

Gesprächskreis in Stuttgart zu den Zehn Geboten Gottes
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

గురు.
30
నవం 2017

18:30

Gesprächskreis in Bremen zu den Zehn Geboten Gottes
Am Deich 62, Bremen, Germany

మంగ.
05
డిసెం 2017

19:30

Gesprächskreis in Heilbronn zum elften Vortrag aus der Gralsbotschaft
Cäcilienstraße 66, Heilbronn, Germany

బుధ.
06
డిసెం 2017

17:30

Přednáška: Reinkarnace
nám. Republiky 878/16, Znojmo, Czech Republic

గురు.
07
డిసెం 2017

18:00

Večer s Desaterem: »Nebudeš žádostivý ženy bližního svého»
Markova 311, Turnov, Czech Republic

గురు.
07
డిసెం 2017

19:30

Gesprächskreis in Schwäbisch Hall zu den Zehn Geboten Gottes
Am Schuppach 7, Schwäbisch Hall, Germany

శని.
09
డిసెం 2017

14:00 - 17:00

Séminaire "Où allons-nous après la mort ?"
1 place Roi Baudouin 1er, CINEY, Belgium

సోమ.
11
డిసెం 2017

18:30

Gesprächskreis in Stuttgart zu den Zehn Geboten Gottes
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

మంగ.
12
డిసెం 2017

17:00

Večer s Desaterem: »Nevydáš křivé svědectví proti bližnímu svému»
K cihelně 156, Zlín-Malenovice, Czech Republic

మంగ.
12
డిసెం 2017

18:30

Gesprächskreis in Bremen zum siebten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Am Deich 62, Bremen, Germany

మంగ.
12
డిసెం 2017

19:30

Gesprächskreis in Friedberg zum ersten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Andechsstraße 4, Friedberg-West, Germany

బుధ.
13
డిసెం 2017

18:00

Večer s Desaterem: »Cti otce a matku!»
Na Jezerce 32, Praha - Nusle, Czech Republic

బుధ.
13
డిసెం 2017

19:00

Gesprächskreis in Stuttgart zu den Zehn Geboten Gottes
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

గురు.
14
డిసెం 2017

18:30

Gesprächskreis in Bremen zu den Zehn Geboten Gottes
Am Deich 62, Bremen, Germany

శని.
16
డిసెం 2017

14:30

Table ronde Paris, 16 décembre 2017
23 rue Colbert, Montreuil, France

శని.
20
జన 2018

14:30

Table ronde Paris, 20 janvier 2018
23 rue Colbert, Montreuil, France