వరల్డ్ వైడ్ ఈవెంట్స్

Loading Map....

 

Fri.
14
Dec 2018

17:30

Diskusný večer: Vianočný dar
Kukučínova 5, Prievidza, Slovakia

Fri.
14
Dec 2018

19:00 - 20:00

Лекция в Пинске 14.12.18 «КАК ФОРМИРУЕТСЯ И ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ НАША СУДЬБА»
ул. Днепровской Флотилии, 31, Пинск, Belarus

Sat.
15
Dec 2018

14:00 - 16:00

Table ronde Niort, décembre 2018
32 avenue de Paris, Niort, France

Sat.
15
Dec 2018

14:00 - 15:00

Лекция в Коломне 15.12.18 «СТАНОВЛЕНИЕ И СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
ул. Кирова, 1, Коломна, Russia

Sat.
15
Dec 2018

14:30

Table ronde Paris, décembre 2018
23 rue Colbert, Montreuil, France

Sat.
15
Dec 2018

15:00 - 16:30

Lecturare din Mesajul Graalului cu tema ”Gândurile nu sunt scutite de vamă! - Despre forța extraordinară a gândului în procesul de modelare a destinului”
Str. Mendeleev 7, Bucuresti, Romania

Sat.
15
Dec 2018

15:00 - 17:00

Лекція в м. Києві 15.12.2018 “Приховані взаємозв'язки визначають наше земне життя”
ул. Хрещатик, 2, Київ, Ukraine

Sat.
15
Dec 2018

15:00 - 16:00

Лекция в Киеве 15.12.2018 "Скрытые взаимосвязи определяют нашу земную жизнь"
ул. Крещатик, 2, Киев, Ukraine

Sat.
15
Dec 2018

17:00

Diskusný večer: Vianočný dar
Námestie SNP 5, Banská Bystrica, Slovakia

Sun.
16
Dec 2018

14:00 - 15:00

Лекция в Клину 16.12.18 «СТАНОВЛЕНИЕ И СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
ул. Папивина, д. 10, стр.2, Клин, Russia

Sun.
16
Dec 2018

15:00 - 17:00

Table ronde, Rochefort, décembre 2018
43 avenue Camille Pelletan, Rochefort, France

Sun.
16
Dec 2018

19:30 - 21:30

Themagesprek over het negende en het tiende gebod.
het Lien, Leidschendam, Netherlands

Mon.
17
Dec 2018

19:00

Gesprächskreis in Ettlingen zum elften Vortrag aus der Gralsbotschaft
Kronenstr. 13, Ettlingen, Germany

Mon.
17
Dec 2018

19:00

Gesprächskreis in Stuttgart zum elften Vortrag aus der Gralsbotschaft
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

Mon.
17
Dec 2018

19:00

Gesprächskreis in Stuttgart zum zehnten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

Tue.
18
Dec 2018

19:30

Gesprächsabend zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Möhlstraße 25, München, Germany

Sat.
05
Jan 2019

14:30

Table ronde Mulhouse, janvier 2019
8 rue du Sundgau, FLAXLANDEN, France

Sun.
06
Jan 2019

15:00

Gesprächskreis in Massenheim zu den Zehn Geboten Gottes
Friedensstraße 7 , Hochheim, Ortsteil Massenheim , Germany

Mon.
07
Jan 2019

16:00

Gesprächskreis in Trier zum vierten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Weberbach 25, Trier, Germany

Tue.
08
Jan 2019

19:30

Gesprächskreis in Essen zum achten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Gustav-Hicking-Straße 19, Essen, Germany

Tue.
08
Jan 2019

19:30

Gesprächskreis in Neumarkt zum zehnten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Sighartstein 38, Neumarkt, Austria

Tue.
08
Jan 2019

19:30

Gesprächskreis in Ravensburg zum dritten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Marienplatz 15, Ravensburg, Germany

Tue.
08
Jan 2019

19:30

Gesprächskreis in Stuttgart zum ersten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

Wed.
09
Jan 2019

18:30

Gesprächskreis in Hagen zu den Zehn Geboten Gottes
Scharnhorststraße 2 a, Hagen, Germany

Wed.
09
Jan 2019

19:00

Gesprächskreis in Erlangen zu den Zehn Geboten Gottes
Fürther Straße 81, Erlangen-Bruck, Germany

Fri.
11
Jan 2019

18:30

Gesprächskreis in Kassel zu den Zehn Geboten Gottes
Ludwig-Mond-Straße 45 b, Kassel, Germany

Fri.
11
Jan 2019

19:30

Gesprächskreis in Waldshut-Tiengen zum achten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Untere Gaisäckerstraße 6, Waldshut-Tiengen, Germany

Sat.
12
Jan 2019

11:00 - 17:00

Deelname aan de spirituele beurs 'Follow the road to your heart' in Hulst
Sportlaan 24, Hulst, Netherlands

Sat.
12
Jan 2019

17:00

Gesprächskreis in Bischofswerda zum zweiten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Kirchstraße 10, Bischofswerda, Germany

Sun.
13
Jan 2019

10:00

Gesprächskreis in Münster zu den Zehn Geboten Gottes
Dieckmannstr. 215, Münster, Germany

Sun.
13
Jan 2019

11:00 - 17:00

Deelname op zondag aan de spirituele beurs 'Follow the road to your heart'
Sportlaan 24, Hulst, Netherlands

Sun.
13
Jan 2019

11:00

Gesprächskreis in Lückenburg zu den Zehn Geboten Gottes
In der Naaf 5, Lückenburg, Germany

Sun.
13
Jan 2019

11:30

Gesprächskreis in Köln zum ersten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Bergisch Gladbacher Straße 1209, Köln-Dellbrück, Germany

Tue.
15
Jan 2019

19:30

Gesprächskreis in Hamburg zu den Zehn Geboten Gottes
Herbert-Weichmann- Straße 58, Hamburg, Germany

Tue.
15
Jan 2019

19:30

Gesprächskreis in Köln zum sechsten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Bergisch Gladbacher Straße 1209, Köln-Dellbrück, Germany

Wed.
16
Jan 2019

17:00

Gesprächskreis in Leipzig zum zwölften Vortrag aus der Gralsbotschaft
Trufanowstraße 25, Leipzig, Germany

Wed.
16
Jan 2019

18:00

Večer s Poselstvím Grálu a Desaterem na téma "7. přikázání"
Sladkovského 51, Jičín, Czech Republic

Wed.
16
Jan 2019

19:00

Gesprächskreis in Hergatz-Wohmbrechts zum elften Vortrag aus der Gralsbotschaft
Wangener Straße 1, Hergatz-Wohmbrechts, Germany

Wed.
16
Jan 2019

19:30

Gesprächskreis in Heilbronn zu den Zehn Geboten Gottes
Cäcilienstraße 66, Heilbronn, Germany

Sun.
20
Jan 2019

14:00 - 16:00

Conférence : La mort, qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous sommes décédés ?
960, rue Champêtre, Sainte-Adèle, Canada

Mon.
21
Jan 2019

19:00

Gesprächskreis in Ettlingen zum zwölften Vortrag aus der Gralsbotschaft
Kronenstr. 13, Ettlingen, Germany

Wed.
23
Jan 2019

19:30

Gesprächskreis in Freiburg zum vierten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Leinenweberstr. 6, Freiburg, Germany

Sun.
03
Feb 2019

10:00 - 16:00

Themagesprek met de voordracht ‘ONTWAAK!’
Ruysdaelstraat 42, Clinge, Netherlands

Wed.
06
Feb 2019

18:30

Gesprächskreis in Hagen zu den Zehn Geboten Gottes
Scharnhorststraße 2 a, Hagen, Germany

Wed.
06
Feb 2019

19:30 - 21:30

LEZING: HET LOT - Hoe kan God dat allemaal toelaten? Over voorbestemming, gerechtigheid en de vrije wil van de mens.
Iepenlaan 26, Bussum, Netherlands

Wed.
13
Feb 2019

18:00

Večer s Poselstvím Grálu a Desaterem na téma "8. přikázání"
Sladkovského 51, Jičín, Czech Republic

Wed.
13
Feb 2019

19:30

Gesprächskreis in Heilbronn zu den Zehn Geboten Gottes
Cäcilienstraße 66, Heilbronn, Germany

Fri.
22
Feb 2019

19:30

Gesprächskreis: Einführung in die Gralsbotschaft „Im Lichte der Wahrheit“ von Abd-ru-shin
Brauneggerstr. 34 A , Konstanz, Germany

Wed.
06
Mar 2019

18:30

Gesprächskreis in Hagen zu den Zehn Geboten Gottes
Scharnhorststraße 2 a, Hagen, Germany

Wed.
06
Mar 2019

19:30

Lesung: Die Macht der Gedanken – Wie wir die Welt verändern könnten!
Rodensteinweg 2, Darmstadt, Germany

Wed.
06
Mar 2019

19:30 - 21:30

LEZING: LEVEN NA DE DOOD - Betekenis voor het hier en nu
Iepenlaan 26, Bussum, Netherlands

Tue.
12
Mar 2019

19:00 - 20:30

Lecture: Who are we?
Fjällgatan 23B, Stockholm, Sweden

Wed.
13
Mar 2019

19:30

Gesprächskreis in Heilbronn zu den Zehn Geboten Gottes
Cäcilienstraße 66, Heilbronn, Germany

Tue.
19
Mar 2019

19:30

Gesprächsabend zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Rodensteinweg 2, Darmstadt, Germany

Tue.
19
Mar 2019

19:30

Lesung: Die Macht der Gedanken – Wie wir die Welt verändern könnten!
Wasserloses Tal 4, Hagen, Germany

Tue.
19
Mar 2019

19:30

Lesung: Was uns Jesus wirklich sagen wollte
Holstenwall 12, Hamburg, Germany

Wed.
20
Mar 2019

18:00

Večer s Poselstvím Grálu a Desaterem na téma "9. přikázání"
Sladkovského 51, Jičín, Czech Republic

Thu.
21
Mar 2019

19:30

Vortrag: Warum Gott das alles zuläßt – Antworten aus der Gralsbotschaft
Berliner Platz 1-3, Stuttgart, Germany

Fri.
22
Mar 2019

15:45

Lesung: Wieso wir nach dem Tode leben
Messe-Allee 1, Leipzig, Germany

Fri.
22
Mar 2019

19:30

Gesprächskreis in Konstanz zum ersten Vortrag aus der Gralsbotschaft
Brauneggerstr. 34 A , Konstanz, Germany

Sat.
23
Mar 2019

10:30

Lesung: Wieso wir nach dem Tode leben
Messe-Allee 1, Leipzig, Germany

Sat.
23
Mar 2019

19:00

Lesung: Wieso wir nach dem Tode leben
Trufanowstraße 25, Leipzig, Germany

Tue.
26
Mar 2019

19:30

Gesprächsabend zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Herbert-Weichmann- Straße 58, Hamburg, Germany

Wed.
27
Mar 2019

19:30

Lesung: Die Macht der Gedanken – Wie wir die Welt verändern könnten!
Rosenheimer Straße 5, München, Germany

Thu.
28
Mar 2019

19:30

Gesprächsabend zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Wasserloses Tal 4, Hagen, Germany

Thu.
28
Mar 2019

19:30

Gesprächsabend zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Lenzhalde 15, Stuttgart, Germany

Wed.
03
Apr 2019

19:00

Gesprächsabend zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Trufanowstraße 25, Leipzig, Germany

Wed.
03
Apr 2019

19:30

Gesprächsabend zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Möhlstraße 25, München, Germany

Wed.
03
Apr 2019

19:30 - 21:30

LEZING: LEVEN TUSSEN LICHT EN DONKER - Op zoek naar natuurwetten in het streven naar Licht en gezondheid
Iepenlaan 26, Bussum, Netherlands

Wed.
03
Apr 2019

19:30

Vortrag: In Krisen Kraft schöpfen - Wie mein Gottvertrauen immer stärker wurde
Franz-Ulrich- Straße 6, Kassel, Germany

Sun.
07
Apr 2019

14:00

Conférence : « La spiritualité pour la santé du corps et de l’âme », Montréal
1473 rue Fleury Est, Montréal, Canada

Mon.
08
Apr 2019

19:30

Lesung: Der verlorene Sinn des Osterfestes – Was uns Jesus wirklich sagen wollte
Mauritiussteinweg 59, Köln, Germany

Tue.
09
Apr 2019

19:30

Lesung: Der verlorene Sinn des Osterfestes – Was uns Jesus wirklich sagen wollte
Zeugplatz 4, Augsburg, Germany

Wed.
10
Apr 2019

18:30

Gesprächskreis in Hagen zu den Zehn Geboten Gottes
Scharnhorststraße 2 a, Hagen, Germany

Wed.
10
Apr 2019

19:30

Gesprächsabend zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Ludwig-Mond-Straße 45 b, Kassel, Germany

Thu.
11
Apr 2019

19:30

Lesung: Der verlorene Sinn des Osterfestes – Was uns Jesus wirklich sagen wollte
Domplatz 7, Regensburg, Germany

Sat.
13
Apr 2019

16:00

Lesung: Der verlorene Sinn des Osterfestes – Was uns Jesus wirklich sagen wollte
Am Schuppach 7, Schwäbisch Hall, Germany

Sat.
13
Apr 2019

18:00

Lesung: Der verlorene Sinn des Osterfestes – Was uns Jesus wirklich sagen wollte
Kirchstraße 10, Bischofswerda, Germany

Sun.
14
Apr 2019

16:00

Lesung: Der verlorene Sinn des Osterfestes – Was uns Jesus wirklich sagen wollte
Rektor-Klaus-Str. 9, Schwäbisch Gmünd, Germany

Tue.
16
Apr 2019

19:30

Gesprächsabend zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Bergisch Gladbacher Straße 1209, Köln-Dellbrück, Germany

Tue.
16
Apr 2019

19:30

Lesung: Der verlorene Sinn des Osterfestes – Was uns Jesus wirklich sagen wollte
Frankfurter Str. 65, Heilbronn, Germany

Wed.
17
Apr 2019

19:30

Gesprächsabend zum Lesungsthema und zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Domplatz 7, Regensburg, Germany

Wed.
17
Apr 2019

19:30

Gesprächsabend zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Andechsstraße 4, Friedberg-West, Germany

Wed.
24
Apr 2019

18:00

Večer s Poselstvím Grálu a Desaterem na téma "10. přikázání"
Sladkovského 51, Jičín, Czech Republic

Sat.
27
Apr 2019

16:00

Gesprächsnachmittag zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Am Schuppach 7, Schwäbisch Hall, Germany

Sun.
28
Apr 2019

16:00

Gesprächsnachmittag zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Rektor-Klaus-Str. 9, Schwäbisch Gmünd, Germany

Tue.
30
Apr 2019

19:30

Gesprächsabend zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Cäcilienstraße 66, Heilbronn, Germany

Thu.
02
May 2019

18:00 - 19:30

Lecture: Who are we?
Linnankatu 2, Turku, Finland

Thu.
02
May 2019

18:00 - 19:30

Luento: Keitä me olemme? - Aivot ja henki
Linnankatu 2, Turku, Finland

Sat.
04
May 2019

17:00

Gesprächsabend zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Kirchstraße 10, Bischofswerda, Germany

Tue.
07
May 2019

19:30

Vortrag: Warum Gott das alles zuläßt – Antworten aus der Gralsbotschaft
Fürther Straße 81, Erlangen-Bruck, Germany

Wed.
08
May 2019

18:30

Gesprächskreis in Hagen zu den Zehn Geboten Gottes
Scharnhorststraße 2 a, Hagen, Germany

Wed.
08
May 2019

19:30 - 21:30

LEZING: ALLES MOET NIEUW WORDEN - Christus gaf ons dit als leidraad mee. Maar wat wordt hiermee bedoeld en hoe is dit te bereiken?
Iepenlaan 26, Bussum, Netherlands

Fri.
10
May 2019

15:45

Lesung: Wieso wir nach dem Tode leben
Findorffstraße 101, Bremen, Germany

Sat.
11
May 2019

10:30

Lesung: Wieso wir nach dem Tode leben
Findorffstraße 101, Bremen, Germany

Tue.
14
May 2019

19:30

Gesprächsabend zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Fürther Straße 81, Erlangen-Bruck, Germany

Tue.
14
May 2019

19:30

Gesprächsabend zum Werk „Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft“ von Abd-ru-shin
Am Deich 62, Bremen, Germany

Wed.
15
May 2019

18:00

Závěrečný večer, shrnutí dvouletého setkávání nad Poselstvím Grálu a Desaterem
Sladkovského 51, Jičín, Czech Republic

Wed.
05
Jun 2019

18:30

Gesprächskreis in Hagen zu den Zehn Geboten Gottes
Scharnhorststraße 2 a, Hagen, Germany

Wed.
10
Jul 2019

18:30

Gesprächskreis in Hagen zu den Zehn Geboten Gottes
Scharnhorststraße 2 a, Hagen, Germany